Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/ostrzezenie-hydrologiczne-nr-075/
Export date: Wed Jun 19 7:36:30 2024 / +0000 GMT

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR 0:75
Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr O:75 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie dotyczące wystąpienia  gwałtownego wzrostu stanów wód
Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, Czarnej Orawy oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (śląskie, małopolskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Ważność: od godz. 09:43 dnia 09.07.2021 do godz. 00:00 dnia 10.07.2021.

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).


Do pobrania:

 

Post date: 2021-07-09 10:45:17
Post date GMT: 2021-07-09 10:45:17