AKTUALNOŚCI

Bez kategorii 7 czerwca 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Nazwa zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wietrzychowice: a) Cz. I Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wietrzychowicach, b) Cz. II termomodernizacja budynku domu ludowego w Jadownikach Mokrych. Do pobrania: Treść przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych (Ogłoszenie nr 527059-N-2017 z dnia 2017-06-07 r.): https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ff541ced-ed15-4e6e-86b5-caf5aa967264 Treść SIWZ i wymaganych […]

GOPS 6 czerwca 2017

Artykuł GOPS

Jak co kwartał GOPS Wietrzychowice prezentuje artykuł o tematyce przemocy w rodzinie. Poniżej zaprezentowano historię Wiktorii. Jeżeli w rodzinie dochodzi do podobnych aktów przemocy nie należy tego ukrywać lecz zgłaszać do odpowiednich służb lokalnych: Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Służby Zdrowia lub na Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tel: 801-120-002

GOPS 6 czerwca 2017

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach prezentuje aktualny informator teleadresowy, Instytucji zajmujących się Przeciwdziałaniem Przemocy w Rodzinie, przekazany z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Informator teleadresowy

GOPS 6 czerwca 2017

INFORMACJA GOPS WIETRZYCHOWICE DOTYCZĄCA PRZEMOCY

Przemoc w rodzinie, to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.

GOPS 6 czerwca 2017

AKTUALNY INFORMATOR TELEADRESOWY, INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach prezentuje aktualny informator teleadresowy, Instytucji zajmujących się Przeciwdziałaniem Przemocy w Rodzinie, przekazany z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Do pobrania: INFORMATOR TELEADRESOWY

GOPS 8 marca 2017

INFORMACJA GOPS WIETRZYCHOWICE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że Sądecki Ośrodek Interwencji Krysysowej z siedzibą w Nowym Sączu będzie kontynuował realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej polegąjącej  na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatru Tarnowskiego.

Na skróty