Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/podpisanie-umowy-na-realizacje-zadania-wspieranie-opieki-nad-miejscami-pamieci-i-trwalymi-upamietnieniami-w-kraju/
Export date: Tue May 28 15:59:10 2024 / +0000 GMT

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ ZADANIA: "WSPIERANIE OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI I TRWAŁYMI UPAMIĘTNIENIAMI W KRAJU"
15 września br. została podpisana umowa między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Wójtem Gminy Wietrzychowice, dotycząca dofinansowania zadania „Prowadzenie pracy budowlano konserwatorskich przy Cmentarzu Nr 255 z I wojny światowej w Wietrzychowicach”, w ramach programu „Wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Przyznane środki finansowe  Ministra opiewają na kwotę 60.000 złotych, reszta sumy w kwocie  65.460 zł pochodzi od Wojewody Małopolskiego.
Post date: 2017-09-15 13:46:16
Post date GMT: 2017-09-15 13:46:16