Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/podpisano-umowe-na-remont-drogi/
Export date: Tue Oct 3 4:46:40 2023 / +0000 GMT

Podpisano umowę na remont drogi w Jadownikach Mokrych
26 lipca 2018 r. o godz. 12:00 została podpisana umowa na realizację zadania pn: „ Przebudowa drogi gminnej 202721 K „Stawiska” dz. Ew. nr 1463/1 w m. Jadowniki Mokre w km 0+000-0+318 z firmą „Zespół Usługowy” Krzysztof Krupa, 32- 822 Strzelce Wielkie 44 w kwocie: 118 443,47 zł brutto. Prace zostaną zakończone pod koniec października.

 
Post date: 2018-07-27 06:07:42
Post date GMT: 2018-07-27 06:07:42