Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/pomoc-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem-oraz-ich-bliskich/
Export date: Wed Jul 24 1:13:02 2024 / +0000 GMT

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich bliskich
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zgodnie z umową nr DFS-II-7211.212.2019 zawartą z Ministerstwem Sprawiedliwości uprzejmie informuje, że realizuje projekt Ministerstwa w zakresie udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw i osobom im najbliższym ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Jednocześnie informujemy, iż w ramach owego projektu został utworzony w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 13 Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tuchowie, Bochni, Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej. Podstawowym celem działania ośrodka i lokalnych punktów jest zapewnienie wsparcia w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem, z zachowaniem dyskrecji w zakresie świadczonej pomocy. Ośrodek oferuje:

 1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.

 2. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną.

 3. Organizowanie i finansowanie pomocy udzielonej przez osobę pierwszego kontaktu (osoby pokrzywdzone oraz świadkowie).

 4. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw.

 5. Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust.8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych.

 6. Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 7. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 8. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia.

 9. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba pokrzywdzona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób, stale zamieszkałych w tym lokalu lub domu.

 10. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń związanych z otrzymywaną pomocą.

 11. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.

 12. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

 13. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.


Pomoc świadkom i osobom im najbliższym będzie udzielana poprzez pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw i osobom im najbliższym będzie udzielana w n/w miejscach i czasie:Lp. Miejsce świadczenia pomocy i kontakt telefoniczny Dni dyżurów osoby pierwszego kontaktu Godziny dyżurów osoby pierwszego kontaktu
1. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Tarnowie, ul. Krakowska 13 (IV piętro),

osoba pierwszego kontaktu (dyżur osobisty)
tel. 519 820 707

osoba pierwszego kontaktu(całodobowy dyżur telefoniczny)
tel. 517 884 741
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
Dyżur osobisty
9:00 do 16:00
9:00 do 16:00
13:00 do 20:00
10:00 do 17:00
9:00 do 16:00
9:00 do 13:00
tel. 519 820 707
Całodobowo dyżur telefoniczny

tel. 517 884 741
2. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Tuchowie, 33-170 Tuchów, ul. Jana Pawła II 4 (I piętro). Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. poniedziałek Dyżur osobisty

9:00 do 13:00

tel. 513 066 341
3. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Brzesku, ul. Jana Pawła II 2, 32-800 Brzesko. Dom Parafialny Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Miłosierdzia Bożego. wtorek Dyżur osobisty

14:00 do 18:00

tel. 517 884 743
4. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Bochni, 32-700 Bochnia, ul. Karolina 14D . Budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej. sobota Dyżur osobisty

9:00 do 13:00

tel. 517 884 744
5. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Dąbrowie Tarnowskiej, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 15a (I piętro). Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny. czwartek Dyżur osobisty

9:00 do 13:00

tel. 517 884 743

 

 
Post date: 2019-02-21 11:36:10
Post date GMT: 2019-02-21 11:36:10