Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/pomoc-zywnosciowa-kolejna-patria-produktow-zywnosciowych/
Export date: Tue Oct 3 23:39:52 2023 / +0000 GMT

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – KOLEJNA PATRIA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
Gmina Wietrzychowice w wyniku podjętej współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie 6 grudnia br otrzyma kolejną partię produktów żywnościowych, które są przeznaczone dla osób, których kryterium dochodowe nieprzekracza 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł na osobę w rodzinie.

Produkty będą wydawane od dnia 06.12.2017 – 08.12.2017r
w godzinach pracy GOPS.

Szacowana liczba osób, która otrzyma pomoc żywnościową wynosi 558 osób.

 
Post date: 2017-12-04 10:37:02
Post date GMT: 2017-12-04 10:37:02