Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/powstanie-nowoczesne-targowisko-w-wietrzychowicach/
Export date: Mon May 27 22:16:08 2024 / +0000 GMT

POWSTANIE NOWOCZESNE TARGOWISKO W WIETRZYCHOWICACH
Z wielką przyjemnością informujemy, iż wniosek złożony przez Gminę Wietrzychowice został bardzo wysoko oceniony przez Urząd Marszałkowski w Krakowie, wskutek czego nasza gmina znalazła się w gronie dziewięciu w Małopolsce, które dzięki środkom unijnym stworzą nowoczesne targowisko.

W dniach od 3 kwietnia do 31 maja 2017 r. trwał nabór wniosków na przyznanie pomocy operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po dokonaniu oceny złożonych zgłoszeń  Gminie Wietrzychowice przyznano dofinansowanie na inwestycję, która będzie opiewać na kwotę: 855 061,63 zł (544 075zł to kwota dofinansowania, a 310 986,63zł to wkład własny). Przebudowa placu targowego na działce nr 448 w Wietrzychowicach będzie możliwa w 2018 roku.

Więcej informacji poniżej:

http://www.prow.malopolska.pl/wiadomosci/dziewiec-nowoczesnych-targowisk-w-malopolsce

Post date: 2017-11-09 08:19:33
Post date GMT: 2017-11-09 08:19:33