Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/program-wspieraj-seniora-2/
Export date: Mon Jun 24 12:52:48 2024 / +0000 GMT

Program „Wspieraj Seniora”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach informuje, że w związku z utrzymującym się stanem epidemii koronawirusa na terenie kraju, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu „Wspieraj Seniora”– na I kwartał 2021 w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, z możliwością wydłużenia jego realizacji na kolejne miesiące.
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze,  środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Specjalna infolinia pod numerem telefonu (22) 505 11 11.
Za jej pośrednictwem osoby starsze mogą zgłosić swoje zapotrzebowanie np. na dostarczenie produktów spożywczych czy środków ochrony osobistej. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę oraz dane kontaktowe Seniora do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej.

Potrzeby można zgłaszać także bezpośrednio do GOPS Wietrzychowice pod numerem telefonu 146418150 w godzinach pracy GOPS; poza godzinami pracy GOPS oraz w dni wolne od 7:30-19:00 pod numerem 697543042 dyżurują pracownicy socjalni, pozostający w gotowości przyjmowania zgłoszeń.

Realizacja zgłoszeń odbywa się w godzinach pracy GOPS.

Post date: 2021-01-26 08:12:37
Post date GMT: 2021-01-26 08:12:37