Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/promesy-na-drogi-lokalne/
Export date: Mon Dec 11 21:40:52 2023 / +0000 GMT

PROMESY NA DROGI LOKALNE
19 czerwca br.  Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik wręczył 57. przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, wśród których znalazł się Wójt Gminy Wietrzychowice pan Tomasz Banek promesy na drogi lokalne. Dzięki otrzymanemu wsparciu rządowemu na kwotę 96 162 zł (80% to dotacja do całości zadania, a 20% to wkład własny gminy) będzie możliwe dokończenie niewyasfaltowanej drogi na "Podborzu" w Jadownikach Mokrych (318 metrów). 
Post date: 2018-06-20 11:04:48
Post date GMT: 2018-06-20 11:04:48