PRZEDŁUŻENIE TERMINU KONKURSU EKOLAURY 2020

Szanowni Państwo,

    Uchwałą Rady Polskiej Izby Ekologii termin nadsyłania zgłoszeń do 19. edycji Konkursu Ekolaury PIE 2020 został przedłużony.
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca 2020 r.
    Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.
       Konkurs „Ekolaury PIE 2020” został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Klimatu, Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Prezydenta Miasta Katowice oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2019 r., w kategoriach:

  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
  • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
  • Ekoprodukt, zielone technologie
  • Edukacja ekologiczna
  • Ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności
  • Energooszczędność, efektywność energetyczna
  • Czystsza Produkcja
  • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
  • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) – z dopiskiem “Ekolaury 2020” – do dnia 31 lipca 2020 r.

Strona internetowa Konkursu: http://www.pie.pl/ekolaury.html
Załączniki: