Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/przypominamy-o-obowiazku-skladania-deklaracji-dotyczacych-zrodel-ciepla-i-zrodel-spalania-paliw/
Export date: Sun Jul 14 19:03:42 2024 / +0000 GMT

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI DOTYCZĄCYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW!
Od 1 lipca właściciele i zarządcy nieruchomości - zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych - mają OBOWIĄZEK złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw wykorzystywanych w swoich w budynkach/lokalach. Deklaracje można składać on-line bezpośrednio na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ lub tradycyjnie - za pośrednictwem Urzędu Gminy.

W załącznikach na dole strony znajdują się formularze do pobrania:

  • deklaracja dla budynków i lokali mieszkalnych (A)
  • deklaracja dla budynków i lokali niemieszkalnych (B)

a także instrukcja wypełniania deklaracji on-line oraz przykładowe deklaracje poprawnie wypełnione dla budynków zamieszkałych (formularz A) i niezamieszkałych (formularz B). 

TERMINY

  • 14 dni (licząc od 1 lipca 2021)  - dla nowo wybudowanych budynków.
  • 12 miesięcy (do 30.06.2022 r.) - dla  obiektów już istniejących.

CEL

Złożone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje pozwolą na opracowanie bazy danych jako skutecznego narzędzia wspierającego wymianę starych - nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, a w efekcie skuteczną walkę ze smogiem.

SANKCJE

Składanie deklaracji jest OBOWIĄZKOWE dla wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości. Brak zgłoszenia (lub przekroczenie terminów) skutkuje karą grzywny.


Do pobrania:

Post date: 2021-10-04 19:46:12
Post date GMT: 2021-10-04 10:46:12