Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/remiza-osp-w-woli-rogowskiej-zyskala-nowa-instalacje-centralnego-ogrzewania-2/
Export date: Tue Apr 23 8:44:47 2024 / +0000 GMT

Nowoczesny System Selektywnego Alarmowania w OSP Wietrzychowice
Wójt Gminy Wietrzychowice Pan Tomasz Banek w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy podjął decyzję o modernizacji Systemu Selektywnego Alarmowania w jednostce OSP Wietrzychowice. Dotychczasowy system służył jednostce ponad 20 lat i nie spełniał wymogów Instrukcji Łączności Radiowej KG PSP.

Modernizacja polegała na wymianie Stacji obiektowej, radiotelefonu oraz mikrofonu dynamicznego, a także podłączeniu, konfiguracji i uruchomieniu terminala SMS.

System Selektywnego Alarmowania umożliwia zdalne uruchomienie syreny alarmowej przez Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Podłączony terminal SMS z chwilą uruchomienia się syreny powoduje automatyczne wysłanie powiadomień Strażakom o zdarzeniu.

Jednostka OSP Wietrzychowice jako jedna z dwóch jednostek z terenu gminy włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego co oznacza, że w każdej chwili może być zadysponowana do każdego rodzaju zdarzenia gdzie bardzo często liczy się szybkość reakcji, a system ten znacznie skróci czas wyjazdu jednostki do zdarzenia.

Modernizacja Systemu Selektywnego Alarmowania wyniosła 5800 zł i została w całości sfinansowana z budżetu Gminy Wietrzychowice.

Post date: 2021-01-29 12:21:33
Post date GMT: 2021-01-29 12:21:33