Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/spotkanie-z-soltysami-wybory-na-soltysa-powinny-byc-dostosowane-do-obecnych-czasow-powiedzial-tomasz-banek/
Export date: Tue May 28 10:55:06 2024 / +0000 GMT

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI - "..wybory na sołtysa powinny być dostosowane do obecnych czasów..." - powiedział Tomasz Banek
Podczas spotkania z sołtysami Pan Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice miał możliwość zaproponowania zmian w sposobie wyboru sołtysa oraz konieczności wydłużenia jego kadencji.


Mieszkańcy podczas spotkań ze mną często informowali , że nie mogli uczestniczyć w wyborach na sołtysa.
Jak tłumaczyli, kłopot polegał na tym, iż godzina i dzień zebrania wyborczego, na którym głosowano za danym sołtysem, kolidowała z ich codziennymi ważnymi obowiązkami.


UWAGA!
Pan Wójt zaproponował obecnym sołtysom, aby w tym roku sołtysów i rady sołeckie wybierać tak jak radnych i wójta:
- jednego wcześniej wyznaczonego dnia (na pewno będzie to niedziela),
- w wyznaczonych godzinach, (np. od 8:00 do 16:30)
- w lokalu wyborczym - mamy 9 sołectw więc w dziewięciu lokalach wyborczych (mieszkaniec danej miejscowości będzie mógł wybierać sołtysa i radę sołecką w swojej miejscowości),
- sołtysa i radę sołecką wybierać na 5 lat, czyli na tyle ile wybieramy wójta i radę.


Zmiany zwiększą zainteresowanie mieszkańców poszczególnych miejscowości zadaniami i obowiązkami, które są w sołectwach. Nowa organizacja wyborów znacznie zwiększy frekwencję podczas wyborów co wzmocni mandat sołtysa i radnego w radzie sołeckiej.


Cieszy fakt, że wszyscy obecni na zebraniu sołtysi pozytywnie wypowiedzieli się o tym pomyśle.


Ponadto podczas spotkania omówiono możliwości budżetowe co do budowy dróg.
Sołtysi zaakceptowali plan budowy dróg na 2019 rok. Zgodnie z jego założeniami nowe drogi asfaltowe w tym roku powstaną w Sikorzycach i Wietrzychowicach.


Omówiono cele co do budowy chodników na najbliższe 5 lat.
Przy pełnej akceptacji uznano, że w tej 5-letniej kadencji chodniki powstaną w miejscowościach, w których jeszcze chodników nie ma, czyli: Sikorzyce, Wola Rogowska i Miechowice Małe.


Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność.


Post date: 2019-02-07 09:48:58
Post date GMT: 2019-02-07 09:48:58