Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/spotkanie-z-soltysami/
Export date: Fri Dec 1 17:03:52 2023 / +0000 GMT

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI
Niedawno na zaproszenie Pana Tomasza Banka Wójta Gminy Wietrzychowice odbyło się kolejne spotkanie sołtysów. Omawiano tematy dotyczące oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Dzięki współpracy z sołtysami powstanie program budowy i rozbudowy oświetlenia w naszej gminie. Poruszono tematy dotyczące bieżących inwestycji: budowy drogi, budowy chodników, przebudowy boiska w Jadownikach Mokrych, przebudowy targowiska w Wietrzychowicach, budowy czterech otwartych stref aktywności (OSA).
Wśród tematów bieżących omówiono:
- działania gminy w związku ze zgłoszeniami braku opadów, w tym przedstawiono pismo wysłane przez Pana Wójta do Pana Wojewody Małopolskiego oraz do Rady Ministrów,

— ustalono, że Gmina Wietrzychowice będzie realizowała projekt „Trasy Rowerowe Pogórza” w następujący sposób:
a) w 2018 r. ogłoszony zostanie przetarg na budowę ścieżki rowerowej od DPS Wietrzychowice do sadu w Miechowicach Wielkich,
b) ze względu na bardzo trudną sytuację z wykonawcami, wysokie ceny usług w brukarstwie, projekt „Trasy Rowerowe Pogórza” będzie realizowany w 2019 r.
Co ważne, projekt „Trasy Rowerowe Pogórza” realizowany przez Gminę: Szczurowa, Borzęcin, Dębno, Wietrzychowice, Tarnów, miasto Tarnów, Powiat Dąbrowa Tarnowska, Powiat Brzesko ma zgodnie z założeniami zakończyć się w 2019 r.

Post date: 2018-07-18 06:40:20
Post date GMT: 2018-07-18 06:40:20