Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/trwa-nabor-uzupelniajacy-do-xii-edycji-projektu-wyjdz-na-plus/
Export date: Sun Mar 3 12:15:21 2024 / +0000 GMT

TRWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO XII EDYCJI PROJEKTU WYJDŹ NA PLUS


Szukasz pracy? Chcesz się rozwijać zawodowo? Nie wiesz co dalej robić?
Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy i zdobyć nowe kwalifikacje
potrzebne na rynku pracy.


W Tarnowie ruszył nabór UZUPEŁNIAJĄCY do XII edycji projektu „Wyjdź na Plus”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia, na regionalnym rynku pracy.


Udział w projekcie „Wyjdź na plus” jest całkowicie BEZPŁATNY.


Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowo-społecznej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób, w wieku 18-64 lat, pozostających bez pracy, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Środki posłużą do wsparcia osób niepracujących, które nie uczą się w trybie dziennym (stacjonarnym).

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY
:


PŁATNE STAŻE z możliwością zatrudnienia,


• Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb
i predyspozycji uczestników,


• Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów,


• Nabycie nowych umiejętności zawodowych,


• Indywidualne doradztwo zawodowe.Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/.Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dlaczego warto iść na staż?


Dla osób szukających pracy i bez dużego doświadczenia zawodowego skorzystanie z oferty szkoleń
i stażu może być dobrą szansą na podjęcie pracy. Udział w projekcie pozwoli uczestnikowi zdobyć doświadczenie zawodowe w wybranej branży i wartościowy wpis w CV. Większość firm rekrutując stażystów, oferuje im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 14 300 04 51; 533 446 405;
533 442 199 oraz poprzez e-mail: wyjdznaplus@fundacjaproaktywni.pl.


Post date: 2020-04-08 18:15:28
Post date GMT: 2020-04-08 18:15:28