Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/uproszczona-oferta-realizacji-zadania-publicznego/
Export date: Mon May 27 22:40:54 2024 / +0000 GMT

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) Wójt Gminy Wietrzychowice zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. Przyszłość i tradycja – 45-lecie GOK w Wietrzychowicach”, celem możliwości zgłaszania uwag dotyczących ww. zadania.

Uwagi w formie pisemnej za pomocą FORMULARZA UWAG, przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19.
Do pobrania:
Post date: 2019-09-03 11:59:30
Post date GMT: 2019-09-03 11:59:30