Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/warsztaty-plon-niesiemy-plon-obrzedowosc-dozynkowa-przykladem-zachowania-cech-regionu-3/
Export date: Mon Jan 30 19:01:23 2023 / +0000 GMT

WARSZTATY "”PLON NIESIEMY PLON – OBRZĘDOWOŚĆ DOŻYNKOWA PRZYKŁADEM ZACHOWANIA CECH REGIONU”
21 sierpnia 2017 roku odbyły się warsztaty pn. ”Plon niesiemy Plon – obrzędowość dożynkowa przykładem zachowania cech regionu” realizowane w ramach projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo” (nr projektu: RPMP.06.01.03.-12-0392/16-00), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Na warsztatach był obecny Wójt Gminy Pan Tomasz Banek, poprowadziła je Pani Danuta Cetera- Kierownik tarnowskiego oddziału Muzeum Etnograficznego, a uczestnikami były członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń. Zostały one najpierw wtajemniczone w historyczne aspekty tworzenia wieńców ludowych, a następnie dowiedziały się jakie znaczenie i zasadność wykonywania mają poszczególne elementy wieńca.

Szkolenie odbyło się po naszym Gminnym Święcie Plonów, dlatego też uczestniczki z chęcią zaprezentowały zdjęcia wykonanych przez siebie wieńców.

 
Post date: 2017-08-23 06:41:20
Post date GMT: 2017-08-23 06:41:20