Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/wsparcie-dla-przetworstwa-produktow-rolnych/
Export date: Thu Aug 11 14:31:41 2022 / +0000 GMT

WSPARCIE DLA PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW ROLNYCH
 
 

 

Duże pieniądze na duże przetwórstwo

Do 15 mln zł wsparcia będę mogły uzyskać firmy z  branży przetwórstwa produktów rolnych.

 

Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". O pomoc mogą ubiegać się firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujące się ich sprzedażą hurtową.

Dotację można otrzymać m.in. na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności; zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń; zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji.

Pomoc przyznawana i wypłacana będzie do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi :

  • 10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;  • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.


Minimalna wysokość pomocy na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje

 

 

 


 
Post date: 2020-02-03 11:14:30
Post date GMT: 2020-02-03 11:14:30