Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/xxi-sesja-rady-gminy-wietrzychowice/
Export date: Tue May 28 16:23:29 2024 / +0000 GMT

XXI SESJA RADY GMINY WIETRZYCHOWICE
Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) zwołuję XXI sesję Rady Gminy Wietrzychowice VIII kadencji, która odbędzie się w sali GOK w Wietrzychowicach w dniu 29 października 2020 r. o godz. 12.00.

Ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obrady sesji Rady Gminy odbędą się bez udziału publiczności, kierowników jednostek organizacyjnych oraz sołtysów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu
  21 września 2020 r.

 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

 6. Analiza oświadczeń majątkowych.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany budżetu gminy Wietrzychowice na 2020 r.

  2. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.,

  4. wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wietrzychowice w 2021 roku,

  5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. 8. Zapytania i wnioski sołtysów

 9. Wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.

 10. Wolne wnioski i zapytania radnych.

 11. Zakończenie.


PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Moskal

Post date: 2020-10-21 09:59:04
Post date GMT: 2020-10-21 09:59:04