Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zapraszamy-na-spotkanie-informacyjne-o-projektach-kierunek-kariera-kierunek-kariera-zawodowa-nowy-start-w-malopolsce-realizowanych-przez-wojewod/
Export date: Tue Jun 25 15:26:19 2024 / +0000 GMT

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o projektach „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa”, „Nowy start w Małopolsce” realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


Miejsce: Urząd Gminy w Wietrzychowicach

Termin: 10 września 2019 r., godz. 12.00

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”. Dzięki nim uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

  • Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować

  • Musisz też być związany z Małopolską – mieszkać tu, uczyć się lub pracować

  • Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat,  musisz mieć wykształcenie maksymalnie średnie (maksymalnie liceum lub technikum)

  • Osoba z niepełnosprawnościami w wieku 25 – 65 lat, która jest związana z Małopolską


Ile możesz otrzymać dofinansowania?

  • Dofinansowanie przyznawane jest w formie bonów. Jeden bon ma wartość 15 zł. Można otrzymać maksymalnie 180 bonów o wartości 2 700 zł w projekcie „Kierunek Kariera” oraz maksymalnie 337 bonów o wartości 5 055 zł w projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa”

  • Za każdy bon trzeba zapłacić 13% jego wartości w projekcie KK i 15% jego wartości w projekcie KKZ


Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

  • Na szkolenia ogólne w projekcie „Kierunek Kariera”: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E  • Na szkolenia zawodowe w projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa”: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych, język obcy zawodowy, prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E, D,T wraz z kwalifikacją, studia podyplomowe.


Jeżeli powróciłeś z zagranicy i pozostajesz bez pracy, także mamy dla Ciebie wsparcie.

Dla osób powracających z zagranicy, pozostających bez pracy realizujemy projekt „Nowy Start w Małopolsce”, w którym oprócz Bilansu Kariery można uzyskać pomoc w znalezieniu dofinansowania umożliwiającego dalszy rozwój, zatrudnienie i osiedlenie się na stałe w Małopolsce.

Gdzie możesz otrzymać dodatkowe informacje?

  • Urząd Gminy w Wietrzychowicach, tel. 14 64 18 015  • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, tel. 14 62 69 940

Post date: 2019-09-09 10:49:45
Post date GMT: 2019-09-09 10:49:45