Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zaproszenie-do-skladania/
Export date: Tue Jul 23 6:22:51 2024 / +0000 GMT

Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.


Do pobrania:

Ogłoszenie / Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Formularz Oferty:
  1. Umowa
  2. Wykaz osób:

Modyfikacje:

Post date: 2020-11-12 09:21:58
Post date GMT: 2020-11-12 09:21:58