Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zapytanie-ofertowe-4/
Export date: Sun Feb 5 13:53:30 2023 / +0000 GMT

ZAPYTANIE OFERTOWE
NAZWA ZAMÓWIENIA: „BUDOWA PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE 110 W MIEJSCOWOŚCI DEMBLIN”.ZAMAWIAJĄCY:


STOWARZYSZENIE „DEMBLINIANKI”


DEMBLIN 96


33-270 WIETRZYCHOWICE


e-mail:demblinianki@gmail.com


Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1579  z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest  budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 110 w miejscowości Demblin.
Poniżej do pobrania szczegółowa treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami:
Post date: 2018-04-26 12:07:03
Post date GMT: 2018-04-26 12:07:03