Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zarzadzenie-nr-4-2022-wojta-gminy-wietrzychowice-z-dnia-4-stycznia-2022-r/
Export date: Wed May 22 2:18:23 2024 / +0000 GMT

ZARZĄDZENIE NR 4.2022 WÓJTA GMINY WIETRZYCHOWICE Z DNIA 4 STYCZNIA 2022 R.
 

Zarządzenie Nr 4.2022 Wójta  Gminy Wietrzychowice z  dnia 4 stycznia 2022 r.

w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

W załączniku zarządzenie:

 

Post date: 2022-01-05 19:53:29
Post date GMT: 2022-01-05 10:53:29