Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty/
Export date: Mon Dec 11 12:08:58 2023 / +0000 GMT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
„Termomodernizacja  budynków użyteczności  publicznej na terenie Gminy Wietrzychowice” - Część I Termomodernizacja budynku biurowo-szkoleniowego  OSP w Nowopolu - Zamawiający  Gmina Wietrzychowice , działając na mocy art. 92 ust. 1  z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst. jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) , zwanej dalej ustawą Pzp , zawiadamia , że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr  1 złożona przez Firma Usługowo Handlowa  Krzysztof Głowa Przybysławice 39, 33-273 Marcinkowice.


-cena: 141 668,65 zł brutto

-okres gwarancji: 60 miesięcy

Post date: 2017-07-04 08:08:23
Post date GMT: 2017-07-04 08:08:23