Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-14/
Export date: Sun Jul 14 20:08:16 2024 / +0000 GMT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Nazwa zamówienia:  1.Remont drogi gminnej „Do Morgów” nr K203032 dz. ewid. nr 670 w miejscowości Wola Rogowska w km 0+000-0+420, 2.Remont drogi gminnej „Błonie k. Kowala” nr K202969 dz. ewid. nr 560 w miejscowości Wietrzychowice w km 0+000-0+260, 3.Remont drogi gminnej  „Na Zadworzu” nr K202631 dz. ewid. nr 595 w miejscowości Demblin w km 0+000-0+600.
Do pobrania:
Post date: 2019-04-26 09:35:54
Post date GMT: 2019-04-26 09:35:54