Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-2/
Export date: Mon Dec 11 11:47:49 2023 / +0000 GMT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa placu targowego na działce nr 448, 449 w miejscowości Wietrzychowice”.
Zamawiający Gmina Wietrzychowice, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE Kazimierz Kołodziej ul. Bitwy pod Monte Casino 12b, 33-100 Tarnów

  • cena: 16 000,00 zł

  • termin płatności faktur: 30 dni od ich złożenia w siedzibie Zamawiającego


 

Do pobrania pełna treść zawiadomienia:
Post date: 2018-03-21 12:30:22
Post date GMT: 2018-03-21 12:30:22