Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/zawiadomienie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-26/
Export date: Tue Jun 25 14:23:47 2024 / +0000 GMT

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.


Zamawiający: Gmina Wietrzychowice, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została:

1)Branża sanitarna – część I

oferta nr 4 złożona przez: AG INŻYNIERIA Artur Golonka, Kwików 45, 32-321 Zaborów  

Cena:  17 000,00 zł

Minimalna ilość pobytów w tygodniu na placu budowy:  5 razy

Czas na sprawdzenie i odbiór robót budowlanych, w tym dokonywanie odbioru częściowego robót, odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej: 1 dzień

2)Branża elektryczna – część II

oferta nr 2 złożona przez: Łukasz Grudzień, Włoszyn 3A, 32-820 Szczurowa

Cena:  25 390,00 zł

Minimalna ilość pobytów w tygodniu na placu budowy:  5 razy

Czas na sprawdzenie i odbiór robót budowlanych, w tym dokonywanie odbioru częściowego robót, odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej: 1 dzień


Do pobrania pełna treść zawiadomienia:

Post date: 2020-12-18 10:00:45
Post date GMT: 2020-12-18 10:00:45