Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/dodatkowe-zajecia-dydaktyczno-wychowawcze-w-szkole-podstawowej/
Export date: Fri Apr 19 21:36:55 2024 / +0000 GMT

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej
Pan Tomasz Banek Wójt Gminy Wietrzychowice jako przedstawiciel organu prowadzącego postanowił o przeznaczeniu dodatkowych środków finansowych na zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w Szkole Podstawowej.
Dzięki dodatkowym godzinom lekcyjnym dzieci będą miały możliwość jeszcze lepiej zrealizować podstawę programową.
Dziękujemy Pani Jadwidze Łucarz Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnemu w Wietrzychowicach za przydzielenie godzin oraz wprowadzenie ich do planów zajęć.
Post date: 2020-12-03 07:08:25
Post date GMT: 2020-12-03 07:08:25