Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/informacja-33/
Export date: Mon Dec 11 9:43:11 2023 / +0000 GMT

INFORMACJA
Informacja z sesji otwarcia ofert  w dniu 4 marca 2019 godz. 9.15 dot.  zadania: Budowa ścieżki rowerowej wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej wiaty przystankowej oraz budowę wiaty zadaszonej z elementami małej architektury oraz oświetlenia – na części działek nr 446,748, i 814 w miejscowości Miechowice Wielkie, dla zadania : „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego – Trasy Rowerowe Podgórza”.
Post date: 2019-03-04 12:44:09
Post date GMT: 2019-03-04 12:44:09