Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/informacja-34/
Export date: Tue May 28 10:35:55 2024 / +0000 GMT

INFORMACJA
Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 05.03.2019 r. dot. zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn: Budowa ścieżki rowerowej wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej wiaty przystankowej oraz budowę wiaty zadaszonej z elementami małej architektury oraz oświetlenia – na części działek nr 446, 748, i 814 w miejscowości Miechowice Wielkie, dla zadania  „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego – Trasy Rowerowe Podgórza”.
Post date: 2019-03-06 07:14:55
Post date GMT: 2019-03-06 07:14:55