Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/informacja-4/
Export date: Mon Dec 11 12:33:52 2023 / +0000 GMT

INFORMACJA
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  w Krakowie w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód (SZOW)” informuje, iż będą przeprowadzane ekspertyzy częściowo w obrębie Gminy Wietrzychowice na obszarze Natura 2000 Jadowniki Mokre.Ekspertyzy te będą dotyczyć:

-ograniczenia negatywnego wpływu bobrów,

-monitoringu etnograficznego i fitosocjologicznego siedlisk,

-opracowania dokumentacji hydrologicznej i hydrogeologicznej.

W załączeniu pismo:
Post date: 2017-11-07 08:13:22
Post date GMT: 2017-11-07 08:13:22