INFORMACJA

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  w Krakowie w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód (SZOW)” informuje, iż będą przeprowadzane ekspertyzy częściowo w obrębie Gminy Wietrzychowice na obszarze Natura 2000 Jadowniki Mokre.

Ekspertyzy te będą dotyczyć:

-ograniczenia negatywnego wpływu bobrów,

-monitoringu etnograficznego i fitosocjologicznego siedlisk,

-opracowania dokumentacji hydrologicznej i hydrogeologicznej.

W załączeniu pismo: