Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy:

PIOTR MOSKAL