Kierownictwo Urzędu

Wójt Gminy

mgr Tomasz Banek

Zastępca Wójta Gminy

mgr inż Sabina Nowak

Sekretarz Gminy

mgr Grzegorz Kogut

Skarbnik Gminy

mgr Andrzej Furgał