OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wietrzychowice podaje do publicznej wiadomości, że w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 05.01.2022 r. do 26.01.2022 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Wietrzychowice przeznaczonych do użyczenia.


Do pobrania: