INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYŁĄCZA DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Zgodnie z zapisami w umowie zawartej pomiędzy właścicielami posesji a firmą „BUDOMONT” Spółka z o.o., ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów – wykonującą przyłącze kanalizacyjne, wykonawca w terminie do 90 dni od odbioru końcowego sieci głównej (tj. od 22.12.2021 r,) zobowiązuje się wykonać przyłącze kanalizacyjne właścicielom posesji objętych umową.