Numery telefonów

Tel./Fax:
(14) 641 80 18
(14) 641 80 45
(14) 6418 015 -księgowość oświaty, stypendia szkolne

Numery wewnętrzne

Stanowisko Pracy Numer Pokoju Wewnętrzny Imię i Nazwisko

adres e-mail

Podatki

Gospodarka Odpadami

2 11  Elżbieta Pudełko (podatki)

Anna Gaca (dopłaty do paliwa, umowy, deklaracje, opłaty)

podatki@wietrzychowice.pl

Kasa 1 22  Zofia Giza

kasa@wietrzychowice.pl

Skarbnik 9 10  Andrzej Furgał

skarbnik@wietrzychowice.pl

Księgowość GOPS

Oświata

16 26  Joanna Kalita/ Małgorzata Latocha
gops@wietrzychowice.pl

Małgorzata Latocha, Katarzyna Magiera

oświata@wietrzychowice.pl

Księgowość Urzędu Gminy 8 25  Konrad Gorla, Barbara Partyka/Monika Kamysz

ksiegowosc@wietrzychowice.pl

Geodezja

 

6 15  Sabina Nowak – Zastępca Wójta nieruchomości, gospodarka przestrzenna

wicewojt@wietrzychowice.pl

Opieka Społeczna GOPS

Profilaktyka

i zapobieganie alkoholizmowi

7 14 6418 150 Dorota Czarna – zasiłki rodzinne

Danuta Marek- profilaktyka i zapobieganie alkoholizmowi

 Barbara Kamysz-Wietacha

 Bogumiła Boroń – świadczenia rodzinne

Sylwia Partyka – świadczenia rodzinne

gops@wietrzychowice.pl

Ewidencja Ludności

Zamówienia publiczne

3 12  Małgorzata Marek– sprawy wojskowe, dowody osobiste, Obrona Cywilna, kancelaria tajna, zarządzania kryzysowe, sprawy OSP,el@wietrzychowice.pl

Maciej Mądrzyk

zamowienia@wietrzychowice.pl

 

USC 5 13  Ala Szewczyk – Kierownik USC, działalność gospodarcza

usc@wietrzychowice.pl

Sekretariat 10 18  Małgorzata Kabat– zezwolenia na sprzedaż alkoholu, archiwum, promocja gminy

gmina@wietrzychowice.pl

Wójt Gminy
11 21  Tomasz Banek

wojt@wietrzychowice.pl

Sekretarz 12 27  Grzegorz Kogut

sekretarz@wietrzychowice.pl

Gospodarka komunalna, ochrona środowiska
13 19 Sylwia Partyka –  gospodarka komunalna i mieszkaniowa, wynajem lokali

gk@wietrzychowice.pl

Monika Bączek/ Magdalena Kabat- Uchwat-  ochrona środowiska, obsługa rady gminy

gpn@wietrzychowice.pl

Inwestycje 4 24  Marek Augustyński – Kierownik referatu ds. inwestycji i zamówień publicznych

izp@wietrzychowice.pl

Drogi 14 14  Ryszard Pochroń – drogi, rolnictwo, sprawy przeciwpowodziowe, oświetlenie

drogi@wietrzychowice.pl