Skład Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice

Piotr Moskal
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wietrzychowice

           

Janusz Kamysz                           Bernadeta Pudło

 

Komisja budżetu, finansów i polityki gospodarczej

Zbigniew Curyło-przewodniczący

       

Adam Soch                            Leszek Wojciechowski

                                  

Janusz Kamysz                                                Paweł Stokłosa

 

Komisja oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych

                         

Dorota Sacha- przewodnicząca                                   Wiktor Urban

                             

Dorota Stokłosa                                                  Bernadeta Pudło

 

 

Komisja Rewizyjna

                  

Ewa Wojcieszek – przewodnicząca               Władysław Kapłon

               

Urszula Kogut                               Andrzej Dębiński

Komisja Skarg, wniosków i petycji

            

Urszula Kogut                              Władysław Kapłon

                

Andrzej Dębiński                                 Renata Maniocha