Zarządzenia Wójta

Link do zarządzeń:

https://bip.malopolska.pl/ugwietrzychowice,m,214612,2017.html