Numer rachunku bankowego

Konto bankowe:

Ban Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

o/Wietrzychowice

-należności Gminy Wietrzychowice (podatki, opłata skarbowa)

59 8589 0006 0130 0000 0097 0006