Symbole gminy

Gmina Wietrzychowice położona jest na zalewowych, podmokłych dolinach Wisły i Dunajca z licznymi, charakterystycznymi starorzeczami, mokradłami, łąkami i pastwiskami poprzecinanymi rowami odwadniającymi. Miejsca te, jak i wzdłuż polnych dróg, porastają — charakterystyczne dla wietrzychowickiego krajobrazu — wierzby i kępy wikliny. Typowo polska wierzba jest tu najpospolitszym drzewem.
 
Uzasadnienie barw: błękit to kolor maryjny, a także jedna z barw Leliwitów — Wodzickich, którzy byli długoletnimi właścicielami wiosek na terenie gminy. Barwa błękitna to także kolor nieba, prawdy, lojalności, wierności, stałości i powietrza. Złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, a także króla — jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność. Większość powierzchni gminy zajmują grunty orne, na których uprawiany jest najdroższy produkt tej ziemi — zboże. Właśnie dojrzewające latem łany zbóż nadają wietrzychowickiej ziemi złotą barwę. Srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wody, m.in. Wisły i Dunajca.

Herb

W polu błękitnym, jakby pofalowana krokiew lub rosocha wspak dochodząca do górnego brzegu tarczy srebrna, między jej ramionami ukorzeniona wierzba o sześciu konarach złota.
Gdzie: pofalowana rosocha albo krokiew symbolizuje dwie główne rzeki gminy: Wisłę i Dunajec, między którymi położona jest gmina Wietrzychowice. Od zarania dziejów, życie mieszkańców ziemi wietrzychowickiej uzależnione było od rzek: Wisły i Dunajca. Rzeki te żywiły (rybołówstwo), były dogodnym szlakiem komunikacyjnym (spławiano drewno z puszczy sandomierskiej, jak i główny produkt tej ziemi — zboże), ale też stanowiła nieposkromiony żywioł w czasie licznych tu wylewów i powodzi.

Flaga

Flagą jest prostokątny płat o proporcjach 5 : 8, dzielony w pas w proporcjach: 5 : 1 : 1 : 1 : 1; w barwach: błękitny (niebieski), biały, błękitny (niebieski), biały i błękitny (niebieski). Na białych pasach, przy drzewcu ukorzeniona wierzba o sześciu konarach w słup żółta. Jest to godło z projektu herbu gminy Wietrzychowice.

Pieczęć

Koło o średnicy 36 mm. W otoku napis GMINA WIETRZYCHOWICE między napisem „Gmina” i „Wietrzychowice” dwa kawalerskie krzyże. W środku perełkowego koła (pieczęci) godło z herbu gminy Wietrzychowice: między pofalowaną krokwią ukorzenione drzewo wierzby o sześciu konarach.