Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/numery-telefonow/
Export date: Tue Jul 23 5:25:52 2024 / +0000 GMT

Numery telefonów
Tel./Fax:
(14) 641 80 18 (14) 641 80 45
(14) 6418 015 -księgowość oświaty, stypendia szkolne
Numery wewnętrzne
Stanowisko Pracy Numer Pokoju Wewnętrzny Imię i Nazwisko adres e-mail
Podatki Gospodarka Odpadami 2 11  Elżbieta Pudełko (podatki) Anna Gaca (dopłaty do paliwa, umowy, deklaracje, opłaty) podatki@wietrzychowice.pl
Kasa 1 22  Zofia Giza kasa@wietrzychowice.pl
Skarbnik 9 10  Andrzej Furgał skarbnik@wietrzychowice.pl
Księgowość GOPS Oświata 16 26  Joanna Kalita/ Małgorzata Latocha gops@wietrzychowice.pl Małgorzata Latocha, Katarzyna Magiera oświata@wietrzychowice.pl
Księgowość Urzędu Gminy 8 25  Konrad Gorla, Barbara Partyka/Monika Kamysz ksiegowosc@wietrzychowice.pl
Geodezja   6 15  Sabina Nowak - Zastępca Wójta nieruchomości, gospodarka przestrzenna wicewojt@wietrzychowice.pl
Opieka Społeczna GOPS Profilaktyka i zapobieganie alkoholizmowi 7 14 6418 150 Dorota Czarna - zasiłki rodzinne Danuta Marek- profilaktyka i zapobieganie alkoholizmowi  Barbara Kamysz-Wietacha  Bogumiła Boroń - świadczenia rodzinne Sylwia Partyka - świadczenia rodzinne gops@wietrzychowice.pl
Ewidencja Ludności Zamówienia publiczne 3 12  Małgorzata Marek- sprawy wojskowe, dowody osobiste, Obrona Cywilna, kancelaria tajna, zarządzania kryzysowe, sprawy OSP,el@wietrzychowice.pl Maciej Mądrzyk zamowienia@wietrzychowice.pl  
USC 5 13  Ala Szewczyk - Kierownik USC, działalność gospodarcza usc@wietrzychowice.pl
Sekretariat 10 18  Małgorzata Kabat- zezwolenia na sprzedaż alkoholu, archiwum, promocja gminy gmina@wietrzychowice.pl
Wójt Gminy 11 21  Tomasz Banek wojt@wietrzychowice.pl
Sekretarz 12 27  Grzegorz Kogut sekretarz@wietrzychowice.pl
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska 13 19 Sylwia Partyka -  gospodarka komunalna i mieszkaniowa, wynajem lokali gk@wietrzychowice.pl Monika Bączek/ Magdalena Kabat- Uchwat-  ochrona środowiska, obsługa rady gminy gpn@wietrzychowice.pl
Inwestycje 4 24  Marek Augustyński - Kierownik referatu ds. inwestycji i zamówień publicznych izp@wietrzychowice.pl
Drogi 14 14  Ryszard Pochroń - drogi, rolnictwo, sprawy przeciwpowodziowe, oświetlenie drogi@wietrzychowice.pl
Post date: 2017-06-23 13:47:29
Post date GMT: 2017-06-23 13:47:29