Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/informacja-gops/
Export date: Wed Feb 28 19:08:28 2024 / +0000 GMT

INFORMACJA GOPS


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

informuje, że w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy można skorzystać z programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujacych przemoc w rodzinie.

 

Rozpoczęcie dnia 22 lutego 2016 r.

Zajęcia odbywać się będą w dniach poniedziałek i piatek od godz. 16:30

Miejsce: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta. ul. Szpitalna 53.

 

Zainrteresowani mogą zgłaszać się do GOPS Wietrzychowice osobiście lub telefonicznie  tel. 146418150.
Post date: 2016-02-09 10:54:51
Post date GMT: 2016-02-09 10:54:51