INFORMACJA GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

informuje, że w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy można skorzystać z programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujacych przemoc w rodzinie.

 

Rozpoczęcie dnia 22 lutego 2016 r.

Zajęcia odbywać się będą w dniach poniedziałek i piatek od godz. 16:30

Miejsce: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta. ul. Szpitalna 53.

 

Zainrteresowani mogą zgłaszać się do GOPS Wietrzychowice osobiście lub telefonicznie  tel. 146418150.