Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/informacja-z-otwarcia-ofert-w-dniu-09-12-2020-r/
Export date: Tue Oct 3 23:07:30 2023 / +0000 GMT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 09.12.2020 r.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.


Do pobrania:

Post date: 2020-12-09 12:02:18
Post date GMT: 2020-12-09 12:02:18