INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 09.12.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre.


Do pobrania: