Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.12.2020 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Wietrzychowice i jednostek organizacyjnych Gminy Wietrzychowice w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.