INFORMACJA

Wójt Gminy Wietrzychowice informuje, że od dnia 28 września 2020 roku do dnia dzisiejszego firma AKS –POL s.c. Skorczyńscy odebrała i przetransportowała do utylizacji ponad 63,140 ton wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych. Dzięki temu, iż w tym roku na to zadanie zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 30.000,00 zł udało się odebrać azbest od właścicieli nieruchomości zapisanych na liście oczekujących. Azbest odebrano od 20 gospodarstw domowych. Na dzień dzisiejszy nie ma osób oczekujących na odebranie azbestu.

Mając na uwadze fakt, iż na terenie naszej Gminy jest jeszcze wiele nieruchomości pokrytych azbestem „akcję” jego wywozu i unieszkodliwiania będziemy starali się prowadzić corocznie w miarę możliwości budżetowych.