Gmina Wietrzychowice
https://arch.wietrzychowice.pl/mamy-dofinansowanie-na-klub-seniora/
Export date: Tue Jun 25 14:44:10 2024 / +0000 GMT

MAMY DOFINANSOWANIE NA KLUB SENIORA
Wnioski złożone przez Gminę Wietrzychowice na realizację zadań wspierających seniorów zostały pozytywnie rozpatrzone
Z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy bardzo dobre informacje:
- na prowadzenie Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich otrzymaliśmy dotację w kwocie 33 380 zł,
- na utworzenie nowej placówki Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych otrzymaliśmy dotację 150 000 zł.


Przygotowanie i prace remontowe mające na celu utworzenie nowej placówki Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych rozpoczną się najwcześniej od lipca 2020 r. po zakończeniu zajęć dydaktycznych uczniów.


Nowy Klub Seniora zgodnie z założeniami projektowymi rozpocznie swoją działalność od stycznia 2021 r.


Prezentujemy wizualizację nowego Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych
Post date: 2020-03-08 12:49:20
Post date GMT: 2020-03-08 12:49:20