MAMY DOFINANSOWANIE NA KLUB SENIORA

Wnioski złożone przez Gminę Wietrzychowice na realizację zadań wspierających seniorów zostały pozytywnie rozpatrzone

Z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy bardzo dobre informacje:
– na prowadzenie Klubu Seniora w Miechowicach Wielkich otrzymaliśmy dotację w kwocie 33 380 zł,
– na utworzenie nowej placówki Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych otrzymaliśmy dotację 150 000 zł.

Przygotowanie i prace remontowe mające na celu utworzenie nowej placówki Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych rozpoczną się najwcześniej od lipca 2020 r. po zakończeniu zajęć dydaktycznych uczniów.

Nowy Klub Seniora zgodnie z założeniami projektowymi rozpocznie swoją działalność od stycznia 2021 r.

Prezentujemy wizualizację nowego Klubu Seniora w Jadownikach Mokrych